Aplikacja stypendium


Nasza Fundacja obecnie prowadzi nabór na następujące konkursy i programy stypendialne:

  • Program Stypendialny SAPERE AUSO 2016/2017 (Ustala się termin składania wniosków stypendialnych dla uczniów na dzień 30 września 2016 r., a dla studentów na dzień 31 października 2016 r. Liczy się data wpływu poprawnego pod względem formalnym wniosku wraz załącznikami w formie drukowanej do Biura Fundacji.). - wkrótce zostanie ogłoszony nowy program stypendialny.

Złóż wniosek o stypendium w Programie Stypendialnym SAPERE AUSO 2016/2017.

 

  • Konkurs o Nagrodę Hochtief Polska S.A. (nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2017 r.).

 

  • Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego (nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2016 r.). - wkrótce zostanie ogłoszony nowy konkurs.

 

  • Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2017 r.).

 

Szczegóły w zakładce Dokumenty.