Aplikacja stypendium


Nasza Fundacja prowadzi obecnie nabór na następujące konkursy i programy stypendialne:

 


AKTUALNIE REALIZOWANE

  • Konkurs o Nagrodę Hochtief Polska S.A. (nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2018 r.).

 

  • Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji, rozwoju regionalnego i technologii (nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2018 r.).

 

  • Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2018 r.).

 

  • Konkurs o Nagrodę im. Marszałka Marka Nawary na  najlepsze  prace  doktorskie,  magisterskie  i  licencjackie,  dotyczące  ustroju  oraz działalności  samorządu  terytorialnego,  a  także prezentujące sylwetki  postaci  związanych z samorządem terytorialnym (nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2018 r.).

 

  • Nagroda Jakości Nauczania SAPERE AUSO (nabór wniosków trwa do dnia 20 września 2018 r.).

 

  • Tradycje niepodległościowe w mojej szkole-1918 (nabór wniosków trwa do dnia 20 września 2018 r.).

 

  • Program Stypendialny SAPERE AUSO 2017/2018 (Ustala się termin składania wniosków stypendialnych dla uczniów na dzień 30 września 2017 r., a dla studentów na dzień 31 października 2017 r. Liczy się data wpływu poprawnego pod względem formalnym wniosku wraz załącznikami w formie drukowanej do Biura Fundacji).

Złóż wniosek o stypendium w Programie Stypendialnym SAPERE AUSO 2017/2018.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegóły programów stypendialnych oraz konkursów w zakładce Dokumenty.